Svedka

Svedka

evan williams-01

Our products of Svedka :

 • Placeholder

  SVEDKA VANILLA

  Được du nhập từ năm 1998, SVEDKA Vodka là một trong những thương hiệu rượu mạnh và phát triển nhanh nhất ở thị trường Mỹ, xếp thứ 2 thế giới trong hạng mục rượu vodka nhập.
  SVEDKA là một thương hiệu vodka của Thụy Điển- đất nước nổi tiếng về ngành công nghiệp sản xuất vodka trong nhiều thế kỷ- Svedka vodka tự hào được đặt tên tiếng Thụy Điển.

  ABV: 35%

  Country of Origin: Sweden

 • SVEDKA-05

  SVEDKA CLEMENTINE

  SVEDKA Vodka has been making its mark since it was first imported in 1998. It’s now the 2nd largest imported vodka and the #7 spirit brand in the United States*. And its popularity keeps growing.

  Imported to the US from Sweden – a country that has been perfecting vodka for centuries – SVEDKA Vodka is proudly named after its country of origin.

  ABV: 35%

  Country of Origin: Sweden

 • SVEDKA-04

  SVEDKA CITRON

  SVEDKA Vodka has been making its mark since it was first imported in 1998. It’s now the 2nd largest imported vodka and the #7 spirit brand in the United States*. And its popularity keeps growing.

  Imported to the US from Sweden – a country that has been perfecting vodka for centuries – SVEDKA Vodka is proudly named after its country of origin.

  ABV: 35%

  Country of Origin: Sweden

 • Placeholder

  SVEDKA CHERRY

  SVEDKA Vodka has been making its mark since it was first imported in 1998. It’s now the 2nd largest imported vodka and the #7 spirit brand in the United States*. And its popularity keeps growing.

  Imported to the US from Sweden – a country that has been perfecting vodka for centuries – SVEDKA Vodka is proudly named after its country of origin.

  ABV: 35%

  Country of Origin: Sweden

 • Placeholder

  SVEDKA ORIGINAL

  SVEDKA Vodka has been making its mark since it was first imported in 1998. It’s now the 2nd largest imported vodka and the #7 spirit brand in the United States*. And its
  popularity keeps growing.

  Imported to the US from Sweden – a country that has been perfecting vodka for centuries – SVEDKA Vodka is proudly named after its country of origin.

  ABV: 40%

  Country of Origin: Sweden