Svedka

 • svedka-vanilla

  SVEDKA VANILLA

  Được du nhập từ năm 1998, SVEDKA Vodka là một trong những thương hiệu rượu mạnh và phát triển nhanh nhất ở thị trường Mỹ, xếp thứ 2 thế giới trong hạng mục rượu vodka nhập.
  SVEDKA là một thương hiệu vodka của Thụy Điển- đất nước nổi tiếng về ngành công nghiệp sản xuất vodka trong nhiều thế kỷ- Svedka vodka tự hào được đặt tên tiếng Thụy Điển.

  ABV: 35%

  Xuất xứ: Thụy Điển

 • Svedka-Clementine

  SVEDKA CLEMENTINE

  Được du nhập từ năm 1998, SVEDKA Vodka là một trong những thương hiệu rượu mạnh và phát triển nhanh nhất ở thị trường Mỹ, xếp thứ 2 thế giới trong hạng mục rượu vodka nhập.
  SVEDKA là một thương hiệu vodka của Thụy Điển- đất nước nổi tiếng về ngành công nghiệp sản xuất vodka trong nhiều thế kỷ- Svedka vodka tự hào được đặt tên tiếng Thụy Điển.

  ABV: 35%

  Xuất xứ: Thụy Điển

 • evan williams-04

  SVEDKA CITRON

  Được du nhập từ năm 1998, SVEDKA Vodka là một trong những thương hiệu rượu mạnh và phát triển nhanh nhất ở thị trường Mỹ, xếp thứ 2 thế giới trong hạng mục rượu vodka nhập.
  SVEDKA là một thương hiệu vodka của Thụy Điển- đất nước nổi tiếng về ngành công nghiệp sản xuất vodka trong nhiều thế kỷ- Svedka vodka tự hào được đặt tên tiếng Thụy Điển.

  ABV: 35%

  Xuất xứ: Thụy Điển

 • evan williams-03

  SVEDKA CHERRY

  Được du nhập từ năm 1998, SVEDKA Vodka là một trong những thương hiệu rượu mạnh và phát triển nhanh nhất ở thị trường Mỹ, xếp thứ 2 thế giới trong hạng mục rượu vodka nhập.
  SVEDKA là một thương hiệu vodka của Thụy Điển- đất nước nổi tiếng về ngành công nghiệp sản xuất vodka trong nhiều thế kỷ- Svedka vodka tự hào được đặt tên tiếng Thụy Điển.

  ABV: 35%

  Xuất xứ: Thụy Điển

 • evan williams-02

  SVEDKA ORIGINAL

  Được du nhập từ năm 1998, SVEDKA Vodka là một trong những thương hiệu rượu mạnh và phát triển nhanh nhất ở thị trường Mỹ, xếp thứ 2 thế giới trong hạng mục rượu vodka nhập.
  SVEDKA là một thương hiệu vodka của Thụy Điển- đất nước nổi tiếng về ngành công nghiệp sản xuất vodka trong nhiều thế kỷ- Svedka vodka tự hào được đặt tên tiếng Thụy Điển.

  ABV: 40%

  Xuất xứ: Thụy Điển